Sơn CLEAN MAXIMUM Trắng

CLEANMAXIMUM

1,600,000

ĐẶC TÍNH:

Loại sơn : Bóng lau chùi nhẹ
Màu sắc : Màu trắng
Dung tích : Có thùng 18 lít . lon 5 lít
  • Trắng (111) 18 lít

    Trắng (111) 18 lít

    1,600,000
  • Trắng (111) 5 Lít

    Trắng (111) 5 Lít

    510,000