Sơn ngoại thất siêu bóng SUPER SATIN 5 Lít

SUPERSATIN5Lit

Giá gốc: 854,000

598,000 - 30%

Thể tích : Thùng 18 Lít ,lon 5 lít, lon 1 lít
Vị trí : Sơn ngoài nhà
Màu sắc : Pha được 868 màu
 • Gốc P

  Gốc P

  854,000 598,000
 • Gốc T

  Gốc T

  854,000 598,000
 • Gốc D

  Gốc D

  854,000 598,000
 • Gốc A

  Gốc A

  854,000 598,000